Избор на доктор и снимање по телефон
, 7 (812) 409-93-64 7 (499) 519-32-81 , 7 (812) 409-93-64

Пролапс на митралната валвула: симптоми и третман

Пролапс на митралната валвула - главни симптоми:

Пролапс на митралната валвула (излив или нецелосно затворање) е патолошка состојба во која се јавува дисфункција помеѓу комората и атриумот на вентилот. Пролапс на митралната валвула, чии симптоми може да бидат отсутни во било која варијанта во околу 20-40% од случаите со претежно случајно откривање на оваа патологија, се карактеризираат со многу поволни предвидувања за мнозинството, што, сепак, не ја исклучува можноста за развој на некои многу сериозни компликации кај некои пациенти. .

Општ опис

Како што веќе беше забележано, често пролапсот на митралната валвула станува случајна патологија, и во повеќето случаи таа не носи никаква закана за животот на пациентите. Сепак, таа има некои карактеристични карактеристики, и ние ќе се обидеме да ги претставиме во оваа статија.

Значи, прво, ајде да се фокусираме на она што е срцевен вентил. Како што веројатно знаете, најсоодветната аналогија за функциите што ги извршува срцето е пумпата - тоа е сличноста со тоа што е забележано во работата на срцето, и тоа е работата на срцето што осигурува дека крвта циркулира низ телото правилно. Можностите за ова се одредуваат со одржување на соодветен притисок во коморите на срцето. Во него има четири такви комори, ова се две преткомори и две комори. Како вентили од интерес за нас, постојат посебни видови на вентили, концентрирани помеѓу коморите. На сметка на овие амортизери, одреден притисок е регулиран и се обезбедува поддршка за движење на протокот на крв во посакуваната насока.

Вкупно има четири вакви вентили, и секој од нив има свои карактеристики и принцип на работа:

  • Митрална валвула. Овој вентил се наоѓа помеѓу левата комора и левиот атриум, има две врати (предни и задни). Пролапсот на предниот митрален валвуларен (што е, неговото испакнување) се дијагностицира многу почесто отколку, соодветно, пролапс на задниот врв. Секој од вентилските листови има тенки нишки прикачени на нив - ова се акорди, нивното прицврстување, пак, е направено во папиларни и папиларни мускули. Обезбедување на нормална функционалност на митралната валвула се разгледува со заедничката работа што ја вршат овие вентили, теми и мускули. Контракцијата на срцето доведува до значително зголемување на притисокот во него, што, пак, обезбедува отворање на вентилите задржани од папиларните мускули и акорди.
  • Три-лисна вентил (трикуспид). Овој вентил се наоѓа помеѓу десната комора и десната преткомора, има три врати.
  • Вентил пулмонална артерија. Овој вентил е концентриран помеѓу десната комора и пулмоналната артерија, неговите функции се намалуваат особено за да се спречи враќањето на крвта во десната комора.
  • Аортна валвула. Овој вентил се наоѓа помеѓу аортата и левата комора, го спречува враќањето на крвта во левата комора.

Нормалното функционирање на срцевите залистоци е како што следува. Во левата комора постојат два отвори. Еден од нив припаѓа на левиот атриум (каде што, како што веќе забележавме, митралната валвула се наоѓа), а другата на аортата (овде, како што исто така забележавме, се наоѓа аортниот вентил). Така, движењето на крв се случува на следниов начин: прво - од атриумот преку отворот митрален вентил до комората, по - од комората преку отворниот аортен вентил кон аортата. Последованото затворање на митралната валвула во овој процес го спречува враќањето на крвта, додека пак левата комора повторно се враќа во атриумот, при што движењето, според тоа, е обезбедено само кон аортата. При затворање на аортната валвула, произведена во време на релаксација на комората, се обезбедува соодветна пречка за да се спречи враќањето на крвта во срцето.

Сличен принцип е релевантен во функционирањето на пулмоналниот вентил и трикуспидалниот вентил. Врз основа на разгледувањето на оваа слика, може да се сфати дека нормалното функционирање на вентилите обезбедува соодветна шема за движење на крв низ срцевите оддели, а исто така ја определува можноста за нормална циркулација низ телото.

Што се однесува до патологијата што нè интересира, всушност пролапс, тогаш, како што веќе беше нагласено, тоа е испакнување. Таа е формирана во времето на нејзиното затворање, со што вентилите не се затвораат толку цврсто колку што е потребно, што значи дека одредена количина на крв може да се врати во спротивна насока, односно во коморите од испитуваните големи бродови или од преткомората од комората.

Според тоа, пролапсот на митралната валвула во времето кога левата комора склучува договори, доведува до фактот дека протокот на крв се јавува не само на аортата, туку и на левиот атриум, каде што се враќа, оваа враќањето на крвта има своја дефиниција - регургитација. Во зависност од обемот на крв што се враќа во атриумот, се одредува соодветниот степен на такво враќање, односно степенот на регургитација. Како по правило, патологијата што нè интересира, вистинскиот пролапс на митралната валвула, е придружена со незначителен степен на ова враќање, што, пак, практично ја исклучува можноста за сериозни срцеви неправилности и е утврдено од страна на државата во рамките на нормалниот опсег. Во меѓувреме, опцијата не е исклучена, при што обратниот проток на крв е доволно голем во обемот, што ја одредува потребата за нејзина корекција, што може дури и да обезбеди можна хируршка интервенција за оваа намена.

Во однос на зачестеноста на развојот на таквите патологии како пролапс на митрална валвула (MVP), овде се дадени следните податоци. Значи, зголемувањето на фреквенцијата е забележано со возраста. Главно откривање на МВП се јавува на возраст од 7 до 15 години. Пролапс на митрална валвула кај деца до 10 години се забележува со речиси иста фреквенција во однос на полот, додека кај децата по 10 години ПМК почесто се дијагностицира кај девојчиња - во овој случај соодносот е 2: 1.

Пролапсот на митралната валвула кај новороденчињата е исклучително редок. Високи вредности на фреквенцијата на појава на МВП со одредена патологија на кардијалниот тип кај деца со наследна болест поврзана со сврзното ткиво што е релевантно за нив - во овој случај, се јавува кај околу 10-23% од пациентите.

Што се однесува до возрасната популација, фреквенцијата на појава на MVP е дефинирана во просек на 5-10%. Првенствено, жените страдаат од оваа патологија (до 75%), врвот на инциденцата е 35-40 години.

Пролапсот на митралната валвула може да се манифестира во примарна форма или во секундарна форма. Примарниот пролапс на митралниот валвуд е главната варијанта на манифестацијата на патологија, ние ќе го разгледаме во главниот дел од нашата статија. Што се однесува до втората форма, а тоа е секундарен пролапс на митралната валвула, во овој случај патологијата се јавува кога пациентот има друга важност за болеста, што на тој начин стана основа за нејзиниот изглед. Така, секундарниот пролапс се развива на позадината на кардиомиопатија, исхемична срцева болест, папиларна мускулна дисфункција, миокарден инфаркт или калцификација на митрален прстен, како и системски еритематозус на лупус и конгестивна срцева слабост.

Примарната форма на пролапс не се смета само за бруто патологија релевантна за срцето, но честопати воопшто не се смета за патологија. Сепак, микомматозните промени предизвикани од пролапс на митрална валвула, придружени во некои случаи со многу изразени форми на срцеви заболувања, не можат да го напуштат МВП без соодветно внимание, како во однос на терапевтски аспекти, така и во однос на прогностички.

Табела за проток на крв и локација на вентил

Пролапс на митралната валвула: причини

Претежно ПМК е конгенитален и неопасен (примарен), кој веќе го дознавме, како и резултат на релевантноста на другите патологии кај пациентот. Во основа, причината за МВП е поврзана со фактот дека нарушувањето на структурата во која е релевантна оваа патологија е вродена, а исто така и на фактот дека сврзното ткиво, кое ја формира основата на срцевите залистоци, е ослабено.

Првото прекршување е претежно наследно во природата на појавата, кое постои во детето во времето на неговото раѓање. Што се однесува до слабоста на сврзното ткиво, исто така претежно има слична (вродена) природа на појавата. Специфичната карактеристика на ПМК во овој случај е тоа што поради слабоста на сврзното ткиво, вентил-клупите полесно се протегаат, а акордите мора да се продолжат. Како резултат на оваа слика на процесите на затворање на вентилот кога крвта се снабдува со соодветен притисок, таа е придружена со испакнување на вентилите и нивното спуштено затворање.

Во поголемиот дел од случаите на конгенитален МВП, нејзиниот курс е прилично поволен, не е проследен со специјални симптоми и не бара сериозен третман. Според тоа, во ова олицетворение, пролапсот е посоодветно дефиниран како синдром или карактеристика карактеристична за телото, а не патологија или болест.

Што се однесува до секундарниот пролапс, се развива ретко и како "помош" за неговиот развој, овие или други болести служат, тоа овозможува да се дефинира како стекнат пролапс. Болестите кои се релевантни во овој случај, ја нарушуваат структурата на акорди, купови или папиларни мускули, ќе ги опфатиме во нешто повеќе проширена верзија:

  • ИХД, миокарден инфаркт. Развојот на МВП кај миокарден инфаркт или коронарна артериска болест се јавува кај постари лица, чија причина се вистински нарушувања на циркулацијата, особено поврзани со папиларните мускули, или ова се должи на прекин на акорди, поради што се обезбедува контрола на вентилот. Откривањето на пролапс во овој случај се јавува, по правило, врз основа на појавата кај пациенти со изразена болка во областа на срцето, што исто така е комбинирано со слабост и појава на недостаток на здив.
  • Ревматизам. Појавата на пролапс врз основа на ревматска срцева болест (ревматска срцева болест) е важна за децата, особено поради тоа што се развива поради воспалителниот процес кој влијае на сврзното ткиво, ова ткиво, пак, е основа на листот од аккордот и вентилите. Претежно, се додека детето не се најде кај ПМК, се појавува црвена треска или болно грло, а потоа (околу две недели подоцна) се манифестира напад на ревматизам (во кој патолошките состојби се појавуваат во форма на вкочанетост на зглобовите, болка во нив, воспаление итн.).
  • Повреда на градниот кош. ПМК во однос на позадината на сличен ефект се објаснува со фактот дека е придружено со кршење на аккордовите. Ова, од своја страна, одредува неповолен курс за патологијата што ја разгледуваме, што е особено релевантно кога третманот се игнорира како неопходност.
Вентил е нормален и вентил за пролапс

Примарен пролапс на митралната валвула: симптоми

Оваа варијанта на пролапс кај пациенти се јавува од раѓање. Неговата особеност лежи во фактот што таа често може да се комбинира со такво нарушување познато на многу читатели како вегетативно-васкуларна дистонија (или агрегат VVD). Сите оние симптоми на колапс на митралната валвула, кои пациентот може да ги доживее, се објаснуваат токму со неговите манифестации, меѓутоа тие главно се нарекуваат пролапс.

Прво, пациентите доживуваат болка во срцето и во градите . Болката во градната коска со МВП е функционална, односно покажува дека тоа не е знак на било какви абнормалности во срцето, и затоа е предизвикано од повреда на централниот нервен систем. Често, болката во срцето се јавува на позадината на емоционална препрека или подложена на стрес, во некои случаи, болката може да се манифестира во мирување.

Манифестацијата на болка е болка или пецкање, времетраењето на манифестацијата е од неколку секунди / минути до неколку дена. Кога се обидува да го утврди факторот што ја предизвикал болката, важно е да се земе во предвид дека болката при пролапс на митралниот валвуд во подрачјето што се разгледува не е пропратено со вртоглавица, отежнато дишење и зголемена болка за време на физичкиот напор. Исто така, во овој случај не се случуваат претсвесни состојби. Инаку, доколку горенаведените симптоми, кои не одговараат на ПМХ, се итни, неопходно е да не се одложи консултација со лекар - само тој ќе може да ја утврди природата на патолошката состојба, ќе утврди дали тоа е "лажен аларм" или укажува на сериозно нарушување на срцето и присуство на сериозни болести , со оваа болка директно поврзани.

Следниве симптоми кои се релевантни за IRR и, всушност, за пролапс на митрална валвула, се во "исчезнување" на срцето , во "прекини" во неговата работа и во забрзувањето на отчукување на срцето. Овие чувства се слични на горенаведените симптоми не се манифестации на било каква патологија во работата на срцето, туку само укажуваат на зголемена активност на централниот нервен систем. Забележете исто така дека во овој случај на различни опции дозволени аритмии на срцето, како и спроводливост, особено ова може да биде атријални и вентрикуларни екстрасистоли, атријална фибрилација , пароксизмална суправентрикуларна тахикардија и вентрикуларна тахикардија, атриовентрикуларен блок и блок intraatrial сигурен пакет.

Сепак, како и во минатото, овие држави, исто така, имаат свои дигресии. Особено, тие се однесуваат на фактот дека брзото отчукување на срцето за време на пролапс на митралната валвула и овие манифестации, кои се разликуваат од стабилната работа на срцето, не се манифестации на каква било заканувачка состојба, ако тие одеднаш се појавуваат и исчезнуваат на ист начин, без да бидат комбинирани со состојби на вртоглавица или губење на свеста.

Треба да се забележи дека синкопата е исклучително редок симптом за пролапс на митралниот валвул. Нејзината главна причина е во овој случај со условите во кои лицето е или со емоциите што ги доживува. Таквата природа на несвестица минува доволно брзо, доволно е да се променат условите што ги предизвикуваат (да донесат лице на сетилата, да му обезбедат пристап до свеж воздух, итн.).

Другите симптоми, како што се треска (до субфебрилни броеви, односно во границите од 37-37,5 степени), абдоминална болка, главоболка, отежнато дишење, чувство на незадоволство од инспирација, замор и општа слабост се исто така карактеристични за ИПР. , исто така, пациентите не толерираат вежбање. Слично на огромниот број на пациенти со дијагноза релевантни за нив во форма на IRR, со ПМК, исто така, имаат метеопатија, соодветно, а времето често станува решавачки фактор во нивната благосостојба (поточно, промени во него).

Како посебни манифестации во сликата за пролапс на митралниот валвул се разгледуваат психопатолошки промени, во кои се забележува комбинација на личност и афективни форми на нарушувања. Најчесто афективните нарушувања се манифестираат во форма на депресивни состојби во кои преваленцата на хипохондриите (опсесивна форма на анксиозност за сопственото здравје, против која може да се развие сериозен стрес ако нормалното функционирање на пациентот не е можно) и астенија (замор, губење или слабеење на способноста ментален и физички стрес). Што се однесува до нарушувањата на личноста, тие може да се состојат во манифестација на хистерични или чувствителни особини, кои во некои случаи доведуваат до развој на психопатии (патологии на карактерот, кои се манифестираат во форма на несоодветен развој на вообичаените и емоционалните особини, наспроти позадината на кој процесот на човечка адаптација кон околните околности ) или на нагласување на личноста (премногу изречена форма на манифестација на одредени особини на личноста на личноста).

Покрај овие карактеристики, пациентите може да покажат и некои промени поврзани со кожата, функциите на внатрешните органи и мускулно-скелетниот систем.

Често, пациентите со MVP, исто така, имаат некои сличности во поглед на конституцијата. Значи, карактеристичните карактеристики во овој случај се тенки и долги екстремитети, издолжено лице, висок раст, изразена зголемена форма на заедничка активност итн.

Со оглед на особеноста дека сврзното ткиво е во тетивите, мускулите и кожата, дефектот што е релевантен во него може да предизвика намалување на острината во визијата на пациентот, да доведе до развој на стробизмус, а исто така да предизвика различен тип на промени кои исто така ќе бидат комбинирани со патологијата што ја разгледуваме.

Средно пролапс на митрална валвула: симптоми

Вторичный пролапс, как уже нами рассмотрено ранее, является приобретенным, возникает он на фоне перенесения определенных заболеваний пациентом, а также в результате травмы грудной клетки.

При выявлении ПМК после перенесения больным скарлатины, ангины или острого приступа ревматической лихорадки (с сопутствующими отеком, болевыми ощущениями и покраснением крупных суставов) рассматривается вероятность развития осложнения ревматического характера, что, соответственно, определяет ревмокардит. Этому сопутствуют симптомы в виде повышенной утомляемости, головокружение, учащение сердцебиения, одышка (появляется она после стандартного типа физических нагрузок). В этом случае лечение больных производится в условиях стационара. Учитывая то, что воспаление сердечных клапанов происходит на фоне воздействия стрептококка, лечение базируется на приеме антибиотиков пенициллиновой и иных групп. Помимо этого определяется соответствующая состоянию пациента схема лечения.

При развитии выраженной формы недостаточности клапана, при которой лекарственное лечение не помогает, выполняется операция по замене клапана (протезирование).

При наличии ПМК на фоне ИБС, что в частности актуально для пожилых людей, рассматривается нарушение в форме низкого уровня кровоснабжения в адрес сосочковых мышц, что происходит при воздействии заболевания, являющегося в этом случае основным. Симптоматика в данной ситуации заключается в появлении выраженных приступов болевых ощущений, сосредотачиваемых в области сердца (устранить их можно за счет приема нитроглицерина), также появляется одышка (ей предшествуют незначительные нагрузки) и ранее перечисленные формы нарушений в работе сердца («замирания», «перебои» и т.д.).

Если появлению пролапса предшествует перенесение пациентом травмы области грудной клетки, то это, как было ранее нами также выделено, может являться результатом разрыва сосочковых мышц или хорд. Здесь, опять же, актуальна симптоматика в виде «перебоев» в работе сердца различного типа, одышка и слабость. Не исключается возможность появления кашля, при котором у больного отмечается выделение пенистой мокроты розового оттенка, что в обязательном порядке требует незамедлительного оказания врачебной помощи больному, в противном случае результатом такого состояния может стать летальный исход.

Пролапс митрального клапана: осложнения

Нами изначально отмечено, что в целом пролапс митрального клапана характеризуется благоприятным своим течением, в котором серьезные осложнения встречаются крайне редко. Тем ни менее, исключать их не приходится, и в частности среди таковых отмечаются следующие варианты патологий: митральная недостаточность (острая или хроническая форма), тромбоэмболия, бактериальный эндокардит, аритмии (жизнеугрожающие), внезапная смерть.

Митральная недостаточность развивается на фоне отрыва от створок клапана сухожильных нитей, что определяет в таком случае синдром так называемого «болтающегося» клапана. У детей эта патология развивается крайне редко, в основном причиной ее возникновения является травма грудной клетки в сочетании с хордовой дегенерацией. Клиника проявлений сводится в этом случае к внезапному развитию отека легких. У пациентов развивается ортопноэ (что определяет одышку в таком ее варианте, при котором больному требуется принять сидячее положения в результате ее усиления при положении горизонтальном), в легких появляются застойного типа хрипы, дыхание становится клокочущим. Что касается хронического варианта проявления этой патологии, то она выступает в качестве зависимого от возраста феномена и развивается после преодоления пациентами возрастной отметки 40 лет. Митральная недостаточность в 60% случаев у взрослых развивается из-за пролапса, в основном задней створки. Характер проявлений весьма выражен, появляются жалобы на появление одышки при нагрузках, физическая работоспособность в целом подлежит снижению, актуальна также слабость и отставание по части физического развития. Использование УЗИ позволяет определить достоверно степень такого рода недостаточности, а в качестве метода ее устранения в основном ориентируются на оперативное вмешательство на сердце (протезирование митрального клапана).

Что касается аритмий по части осложнений ПМК, то в этом случае они могут иметь весьма выраженный характер проявления, сопутствующей симптоматикой выс упают перебои в работе сердца, слабость, головокружение, иногда – кратковременные обмороки.

Крайне серьезной формой осложнения ПМК является инфекционный эндокардит , частота его развития у пациентов растет с возрастом. Наличие бактериемии обуславливает оседание возбудителя на подвергшихся изменениям створках, в результате чего впоследствии развивается классический вариант воспалительного процесса при образовании в нем бактериальных вегетаций. На фоне инфекционного эндокардита развивается тяжелая форма митральной недостаточности, помимо этого повышается риск развития тромбоэмболии в адрес сосудов мозга, нередко происходит вовлечение в процесс миокарда, чему сопутствует также развитие у больных левожелудочковой дисфункции. В числе основных симптомов, сопутствующей инфекционному эндокардиту, выделяется выраженная форма проявления слабости, повышение температуры, учащение сердцебиения, желтушность кожи, понижение давления. Нередко данное осложнение ПМК развивается на фоне предшествующего проведения тех или иных стоматологических манипуляций (пломбирование, протезирование, удаление зуба и пр.) или другого типа хирургического воздействия. Лечение в обязательном порядке производится в условиях стационара.

Что касается внезапной смерти, то частота ее возникновения при ПМК определяется воздействием многих факторов, в числе основных из них рассматриваются сопутствующая митральная недостаточность, желудочковая аритмия, электрическая нестабильность, актуальная для миокарда и т.д. В целом внезапная смерть определяет невысокий риск в том случае, если у пациентов отсутствует патология в виде митральной регургитации (в таком случае определяется соотношение по показателям в рамках рассмотрения результатов за год 2 к 10000), в то время как ее актуальность увеличивает такой риск в 50-100 раз.

Дијагностицирање

Выявление ПМК зачастую происходит случайно, причем в любом возрасте, чему, как уже выделялось ранее, сопутствует проведение процедуры УЗИ сердца. Данный метод является самым эффективным при диагностике пролапсе митрального клапана, потому как за счет его применения определяется возможность выделения конкретной степени пролапса в сочетании с объемом регургитации, сопутствующим патологии.

  • Пролапс митрального клапана 1 степени определяет актуальность для пациента варианта его проявления в таком варианте, при котором выбухание створок имеет незначительный характер (в пределах до 5 миллиметров).
  • Пролапс митрального клапана 2 степени определяет актуальность выбухания створок в пределах не более 9 миллиметров.
  • Пролапс митрального клапана 3 степени указывает на выбухание створок от 10 миллиметров и более.

Следует отметить, что в указанном варианте разделения патологии на степени не учитывается степень регургитации, за счет чего сейчас эти степени не являются основанием к последующему определению прогноза для пациента и, соответственно, к назначению лечения. Таким образом, степени недостаточности митрального клапана определяются на основании регургитации, что и отображается в наибольшей мере при проведении УЗИ.

В качестве дополнительных мер диагностирования для определения особенностей работы сердца может быть назначена процедура ЭКГ, а также холтер-ЭКГ. За счет ЭКГ имеется возможность изучения изменений, актуальных для работы сердца на основании воздействия, оказываемого за счет пролапса митрального клапана, в то время как холтер-ЭКГ позволяет произвести регистрацию актуальных для работы сердца данных в рамках периода в 24 часа. Преимущественным образом врожденная форма пролапса не нарушает работы сердца, соответственно, необходимости в дополнительных мерах диагностирования особой необходимости нет ввиду практического отсутствия выявления в них тех или иных отклонений.

Третман

Нередко лечение пролапса митрального клапана не является для пациентов необходимым. Его важность рассматривается в ситуациях, при которых существенным образом нарушается сердечный ритм, а также появляются боли в сердце. Актуальность выраженных форм невротических расстройств в сочетании с ПМК может потребовать использования транквилизаторов, отдельно рассматриваются методы миорелаксации и аутотренинга.

Акцент делается и на необходимости изменения образа жизни (корректировка времени режима труда/отдыха, исключение переутомлений и перегрузок (эмоциональных, физических), а также интоксикаций в рамках производства и бытовых условий). Рекомендуются бальнеологические и климатические курорты, массаж, иглорефлексотерапия и водные процедуры. Астенические расстройства определяют необходимость в назначении поливитаминов. Синдром гипервентиляции может устраняться за счет специальной дыхательной гимнастики. Также необходимо систематическое посещение врача ввиду возможного прогрессирования с возрастом ПМК и развития на его фоне тяжелых форм осложнений.

В рамках определения мер медикаментозной терапии ориентируются на лечение ВСД, психотерапию, предупреждение развития у больного нейродистрофии миокарда и на профилактику антибактериального масштаба для недопущения развития осложнения в виде инфекционного эндокардита. Нарастание изменений в работе сердца, а также выраженное прогибание створок определяет необходимость в хирургическом вмешательстве.

При появлении симптоматики, которая может указывать на пролапс митрального клапана, необходимо обратиться к кардиологу, также может понадобиться консультация и лечение у ревматолога.

Сподели го овој напис:

Если Вы считаете, что у вас Пролапс митрального клапана и характерные для этого заболевания симптомы, то вам могут помочь врачи: кардиолог , ревматолог .

Исто така предлагаме да ја користиме нашата онлајн дијагностика на болести , која ги избира можните болести врз основа на внесените симптоми.


Болести со слични симптоми:
Болезнь Такаясу (совпадающих симптомов: 7 из 12)

Такајасу-овата болест е хронична автоимуна патологија која влијае на аортата и нејзините главни гранки. Се карактеризира со губење на пулсот во рацете и формирање на прстенести крвни садови на мрежницата.

...
Миокардит (совпадающих симптомов: 6 из 12)

Миокардитисот е генеричко име за воспалителните процеси во срцевиот мускул, или миокардот. Болеста може да се појави на позадината на разни инфекции и автоимуни лезии, изложеност на токсини или алергени. Постојат примарни воспаленија на миокардот, кој се развива како независна болест, а секундарна, кога срцевата патологија е една од главните манифестации на системска болест. Со навремена дијагноза и комплексен третман на миокардитисот и нејзините причини, прогнозата за опоравување е најуспешна.

...
Гистоплазмоз (совпадающих симптомов: 6 из 12)

Хистоплазмоза е болест која се развива поради пенетрација на специфична габична инфекција во човечкото тело. Во овој патолошки процес, внатрешните органи се засегнати. Патологијата е опасна, бидејќи може да се развие кај луѓе од различни возрасни категории. Исто така во медицинската литература може да се најдат такви имиња на болести - болест во долината на Охајо, Дарлинг-ова болест, ретикулоендотелиоза.

...
Желудочковая экстрасистолия (совпадающих симптомов: 6 из 12)

Вентрикуларни предвремени удари - е форма на нарушување на срцевиот ритам, карактеризирано со појава на вонредни или предвремени вентрикуларни контракции. И возрасните и децата можат да страдаат од оваа болест.

...
Трихинеллез (совпадающих симптомов: 5 из 12)

Трихинозата е акутна хелминтијаза која се јавува кај луѓето и кај цицачите. Важноста на медицинското и социјалното значење на оваа болест е утврдена од сериозноста на клиничките манифестации, кои често се изразуваат во попреченост, во некои случаи и смрт.

...
Прочитајте понатаму:
Џозеф Адисон

Со вежбање и воздржаност, повеќето луѓе можат да сторат без лекови.

кардиолог зема
Адреса : Москва, 2-ри Сиромятнически лента, 11
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адреса : Москва, ул. Lyublinskaya, 104
Телефон : +7 (499) 116-82-09
Адреса : Москва, ул. Yartsevskaya, 8
Телефон : +7 (499) 969-23-38
Адреса : Москва, ул. Клара Цеткин, 33, Bldg. 28
Телефон : +7 (499) 969-23-38
Адреса : Москва, ул. Лобачевски, 42, стр.4
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адреса : Москва, Ленинский проспект, д. 90
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адреса : Москва, Каширское шо., Д 56
Телефон : +7 (499) 969-23-58
зема ревматологот
Адреса : Москва, ул. Воронцовская, д. 8, стр.5
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адреса : Москва, ул. Космонаут Волков, 9/2
Телефон : +7 (499) 969-23-38
Адреса : Москва, Хорошевское ш., 80
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адреса : Москва, ул. Училиште, 49
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адреса : Москва, ул. Yartsevskaya, 8
Телефон : +7 (499) 969-23-38
Адреса : Москва, ул. Фестивал, 4
Телефон : +7 (499) 969-23-58
Адреса : Москва, ул. Јарославска, 4/8
Телефон : +7 (499) 969-23-38
Нашата група ВКонтакте
Ги покануваме лекарите
Ги покануваме практичарите да ги советуваат посетителите на сајтот medican.site - да дознаете повеќе .